Rodina a vzťahy

Riešenia inkontinencie

Inkontinencia je zdravotný problém, ktorý môže postihnúť kohokoľvek. Aj napriek tomu, že existuje všeobecná mienka, že inkontinencia sa týka prevažne žien v staršom veku, týka sa aj mladších

[ Read More ]