Počítače, tablety, mobily … Deti ich využívajú denno-denne, no spoznať, či je i to vaše závislé, je niekedy veľmi náročné.

Počet závislých mladých ľudí neustále stúpa. Buď si tento fakt rodičia nevšimnú, správajú sa voči tomu ľahostajne alebo jednoducho nemajú záujem pomôcť svojim deťom. Aby ste však včas zachytili to, či je aj vaše dieťa závislé, treba si odpovedať na niekoľko základných otázok.

  • Zúri vaše dieťa, keď mu zakážete hrať sa na počítači?
  • Je vaše dieťa ochotné spraviť kvôli pár minútam na počítači čokoľvek?
  • Trávi na počítači viac ako 4 hodiny denne?
  • Nespí, neje a nerobí nič iné, len sa hrá?
  • Zanedbáva svoje povinnosti, koníčky, domáce úlohy ?
  • Nechodí von so svojimi rovesníkmi len kvôli hraniu počítačových hier?

Pokiaľ ste odpovedali na väčšinu otázok kladne, vaše dieťa má zrejme problém. Ide totiž o niektoré znaky, ktoré naznačujú, že počítač prerástol vašej ratolesti cez hlavu, a to, čo by malo byť súčasťou jeho života ako sú rôzne aktivity či športy vo voľnom čase, sú už dávno za jeho hranicou. Z týchto znakov sa dá teda usúdiť, že ide o závislosť alebo o problémové hranie. A je otázkou, či ide len o prechodný problém alebo či ide o niečo závažnejšie, čo trvá už niekoľko mesiacov alebo rokov.

Vyhľadajte pomoc

Ako si počať so závislosťou? Pokiaľ sa vám doma nedarí dohovoriť na pravidlách, je čas navštíviť odborníka. Vedeli ste, že závislosť na počítači je rovnako závažná ako závislosť na drogách? V oboch prípadoch ide o zmeny osobnosti, izoláciu, nezdravý životný štýl, minimum komunikácie, ale i o sociálne a zdravotné problémy.

 

FOTO © Voyagerix / Dollar Photo Club

 

Share this article

Facebook Comments