Tak ho jednoducho nepodajte. Presnejšie, jeho podanie odložte. Ako však na to a kde a s kým sa poradiť, aby ste to urobili správne a v súlade so zákonom? Tu viac ako inokedy pomôže dobré sro účtovníctvo

Porada s odborníkmi na dane

Dane naše každodenné, každoročné. Trápime sa s nimi, platíme ich, sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ale priznajme úprimne, koľkí sa v nich aj vyznáme? Málokto, preto je neraz potrebná porada s profesionálmi. Niekedy pomôže aj náhodne zvolený daňový poradca Bratislava či v inom meste, mnohí však siahame po cielenejšej, osobnejšej pomoci. Mať pod dohľadom naše dane, aj daňové priznania a vedieť sa v tom celom vyznať je doslova na nezaplatenie. Aj preto si neraz ochotne priplatíme, len nech máme vždy po ruke svojho spoľahlivého účtovníka.

Odloženie lehoty zaplatenia daní

Otázky dph či iné problémy týkajúce sa daní sú pre nejedného podnikateľa jednou veľkou neznámou. Tu je viac, ako inde veľmi nápomocný dobrý ekonóm, ktorý vždy a zakaždým ochotne a cielene poradí, ako na dane.

Ako aj v prípade, kedy potrebujeme posunúť lehotu na zaplatenie daní. Kedy je to výhodné a ako v danom prípade postupovať?

V prvom rade si ujasnime, kedy sa to oplatí. Posunutie lehoty je výhodné v prípade, ak musíte zaplatiť vysokú daň alebo keď ste neuhrádzali nijaké preddavky. A naopak nevýhodné je vtedy, keď ste platili vysoké preddavky a nová daňová povinnosť je nižšia.

 

Ako na predĺženie lehoty podania daňového priznania

Ak si chce daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a teda aj na zaplatenie dane, je treba túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do 31. marca daného roka.

Lehota sa na základe oznámenia predĺži automaticky, len je treba splniť zákonné podmienky. A to stihnúť to urobiť vo vyššie uvedenom termíne, ako aj v oznámení uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

Dôležité je tiež vedieť to, že maximálny možný „odklad“ zaplatenia daní je o celé tri kalendárne mesiace v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. A najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Nič z toho sa však nevzťahuje na daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii, ktorí už zo zákona musia požiadať o predĺženie lehoty. V takomto prípade musí byť žiadosť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti rozhodnutiu  sa daňovník nemôže odvolať.

 

 

Share this article

Facebook Comments