Preložili ste určitý text do cudzieho jazyka, no zatiaľ si nedôverujete natoľko, aby ste ho bez akýchkoľvek úprav použili? Nechali ste ho spracovať niekomu ďalšiemu, no s daným prekladateľom alebo agentúrou ste doteraz nemali skúsenosti? Neviete, či je na nich spoľahnutie? Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o preloženom texte, na ktorom Vám záleží, posuňte ho na posúdenie agentúre Aspena, ktorú nájdete aj na internetovej stránke www.aspena.sk.

Profesionálna jazyková korektúra eliminuje nedorozumenia

Odborný a profesionálny náhľad na už preložený text sa nazýva jazyková korektúra. Odborníci, ktorých má agentúra Aspena k dispozícii, vynikajú nadpriemernou znalosťou cudzieho i materinského jazyka, pričom ovládajú lingvistické disciplíny na špičkovej úrovni. Na základe týchto vlastností a schopností dokážu vypracovať odborné korektúry prekladov v expresnom čase. Aby bol preložený text naozaj profesionálny, mal by vždy prejsť jazykovou korektúrou. Náhľad a schopnosti jedného prekladateľa môžu byť síce perfektné, no vždy sa môže stať, že niečo prehliadne. Aj preto pracujú kvalitné agentúry tímovo. Aby ste sa nepresným prekladom nedostali do nepríjemnosti, prípadne si nepokazili svoje meno, dajte priestor špecialistom.

Typy jazykových korektúr

Aspena poskytuje niekoľko druhov korektúr, podľa toho, pri akej príležitosti sa úprava textu robí. Pokiaľ ide o kontrolu prekladateľom preloženého textu, nazývame to jednoducho jazyková korektúra. Robí ju väčšinou rodený hovorca, ktorý porovnáva zdrojový a cieľový text, pričom sa snaží zjednotiť terminológiu, spôsob vyjadrovania a štýl textu. Pod predtlačovou korektúrou rozumieme polygrafickú kontrolu preloženého textu pred tlačou alebo jeho publikáciou. Predtlačová korektúra sa zameriava predovšetkým na kontrolu dodržiavania typografických zvyklostí daného jazyka, formátovanie textu, správne rozdeľovanie slov a odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli pri grafickom spracovaní preloženého textu.

20-ročné skúsenosti ako istota kvality

Už viete, kde si môžete dať urobiť nezávislú jazykovú korektúru textu? Agentúra Aspena Vám skontroluje text, ktorý nebol preložený jej špecialistami. Posúdi jazykové kvality prekladu, ktoré sa hodnotia podľa presne stanovenej metriky. Všetky chyby sú presne a jasne kategorizované, pričom je stanovená miera ich závažnosti. Agentúra si vytvorila vlastný postup tejto kontroly, pri ktorej používa zväčša vlastnú metriku. No nie je žiaden problém s jej upravením podľa požiadaviek zákazníka. Veríme, že si Aspenu obľúbite, pretože pracuje nielen profesionálne, ale vyniká tiež ústretovosťou voči klientom. Jej tím je skúsený, kvalifikovaný a flexibilný. Poskytuje široké spektrum jazykových služieb, a to už 20 rokov. Pracuje v súlade s normami ISO a EN. Okrem toho je tiež členom významných prekladateľských a lokalizačných asociácií GALA, ELIA a EUATC. Za celé tie roky praxe si stihla vybudovať meno, za ktorým sa ukrýva dôveryhodnosť.

 

Foto: © [bradcalkins] / Dollar Photo Club

 

Share this article

Facebook Comments