Osnova bakalárskej práce je veľmi dôležitá záležitosť, bez ktorej ani nezačínajte s písaním samotnej práce. Vypracovanie bakalárskej práce bez osnovy skrátka nepôjde, pretože osnova slúži ako plán. Odporúčame ju vypracovať ešte predtým, ako vôbec začnete zhromažďovať ostatné materiály a zdroje.

Ako teda na to, aby Vaša osnova obsahovala všetko, čo obsahovať má?

 

Ako na osnovu

Do osnovy sa pustite hneď, ako budete mať vybranú tému Vašej práce a tiež určené jej základné ciele a metodiku práce. V prvom rade vychádzajte z toho, že bakalárska práca pozostáva z troch teoretických kapitol, pričom prvá kapitola je popisná, nazývame je preto analytickou časťou. Ide o všeobecný úvod do problematiky, popis riešenia daného problému v súčasnosti a tiež  Váš spôsob prístupu k danej problematike.

Druhá kapitola bakalárskej práce zvyčajne plní syntetickú funkciou, a teda prepája konkrétnu problematiku práce so všeobecnou problematikou prvej kapitoly. V tejto časti sa pracuje s konkrétnejšou literatúrou, taktiež aj s inými zdrojmi.

A tretia kapitola je hodnotiaca, obsahuje teda aj najvýraznejší osobný vklad autora práce. Okrem iného v nej hodnotíte, ako a či ste dosiahli plánovaný cieľ bakalárskej práce.

Každá kapitola by mala mať zhruba tri až päť podkapitol. Presná štruktúra práce napomáha jej prehľadnosti a tiež je predpokladom k tomu, aby bolo dodanie bakalárskej práce korunované jej úspešnou obhajobou.

 

Praktická časť bakalárky

Vypracovanie bakalárky, to je nielen o dobre naštudovanej teórii. V súčasnosti totiž veľká časť bakalárok obsahuje aj časť empirickú. Najčastejšie je realizovaná formou ankety či výskumu, pričom jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť stanovenú hypotézu.

O tom, ako a kam sa zamerať a tiež ako realizovať praktickú časť Vašej bakalárskej práce rozhodne najprv hovorte s Vaším školiteľom. Všetko je to o vzájomnej dohode.

Súčasťou praktickej časti každej bakalárskej práce je zhrnutie cieľov, postupov a metód, ale aj spôsobu spracovania a postupu v danej časti. Praktická časť bakalárskych prác môže byť doplnená aj prehľadnými grafmi či tabuľkami.

Dôležité je, aby ste v praktickej časti Vašej bakalárky vyjadrili svoj názor, osobný prínos vzhľadom k vybranej téme a tiež zhrnutie, ako boli naplnené Vaše ciele obsiahnuté v úvode bakalárskej práce.

Tak čo, zvládnete napísať osnovu Vašej bakalárky správne?

 

Autorské právo: madhourse / 123RF Reklamní fotografie

Share this article

Facebook Comments