Bývanie vo vlastnom je snom každého. Každý chce mať vlastnú strechu nad hlavou, o ktorú už nepríde a nikto ho odtiaľ nevyhodí. Pri súčasných cenách bytov, najmä vo väčších mestách, je to pre mnohých náročné. Jednou z možností, najmä pre mladých, je stavebné sporenie.

V čom sa stavebné sporenie oplatí?

Stavebné sporenie išlo v posledných rokoch do úzadia. Možno to spôsobil fakt, že na získanie štátnej prémie bolo potrebné nasporiť dosť vysokú sumu za bývanie. Aby sme nezabudli, práve získanie štátnej prémie je fakt, prečo sa stavebné sporenie skutočne oplatí. Je pravda, že sa hodnota, ktorú môžu žiadatelia zo štátu získať, neustále znižuje, aj napriek tomu je stále lákavá pre mnohých. Jej výška tento rok dosahuje 70 eur.

Ak využívate stavebné sporenie, môžete ušetriť viac, ako na bežných termínovaných vkladoch v bankách. Ten máte garantovaný na šesť rokov, čo je výhodné najmä v čase klesajúcich úrokových sadzieb na vkladoch v bankách.

Čím vie štát ešte pomôcť?

Okrem toho, že štát poskytuje štátnu prémiu, mladým ľuďom vie pomôcť aj inak. Existuje štátna podpora pre mladých, ktorá je realizovaná cestou daňového bonusu. Ten vám stiahne polovicu z úrokov, ktoré by ste zaplatili pri hypotekárnom úvere, avšak zákon ustanovuje jeho strop vo výške 400 eur. Uplatniť si ho môžete len za obdobie piatich rokov. Zákon ustanovuje aj strop na hypotéku, pri ktorej sa dá takáto pomoc využiť, a to na úrovni 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť.

Aké sú podmienky?

Na to, aby ste takúto možnosť mohli využiť, musíte mať maximálne 35 rokov a príjem, ktorý nemôže presiahnuť 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy. Cieľom využitia hypotekárneho úveru musí byť kúpa, stavba, či rekonštrukcia nehnuteľnosti, v ktorej budete reálne bývať a k žiadosti musíte priložiť daňové priznanie a potvrdenie o výške zaplatených úrokov v banke.

Ste mladí a hľadáte možnosti ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Financovať vám pomôže aj štát. Máte nejaké skúsenosti so stavebným sporením, či uplatnením daňového bonusu?

 

 

 

Share this article

Facebook Comments