Potrebujete spoľahlivé rezistory pre váš školský projekt, vedeckú prácu alebo pracujete v elektrotechnickom priemysle a hľadáte firmu so širokou ponukou kvalitných rezistorov? Máme pre vás niekoľko tipov, aké rezistory vyberať a kde ich zohnať!

Rezistor je jedna zo základných súčastí elektrického obvodu. Už v školskej praxi sa študenti stretávajú s jednoduchými rezistormi, ktoré znižujú veľkosť elektrického prúdu a umožňujú tak do obvodu pripojiť zariadenia, ktoré sú stavané na nižšie hodnoty prúdu, ako je prúd zo zdroja. Na takéto experimentálne použitie v školách plne postačujú jednoduché rezistory – nemusia byť presné, pracujú teda s vysokou toleranciou, nemusia znášať vysoké hodnoty prúdu a napätia a veci ako vlastný šum alebo teplotná stabilita pri nich nezohrávajú prakticky žiadnu úlohu. Iná situácia však nastáva v reálnych projektoch, v rámci ktorých sú rezistory zabudované v zložitých obvodoch, v ktorých musia precízne odvádzať svoju prácu. Na takéto použitie sú už potrebné kvalitné rezistory. Aké typy sa najčastejšie využívajú?

Precíznosť pre integrované obvody

Integrované obvody sú užitočným vynálezom, vďaka ktorému vieme zložité obvody zakomponovať do malých a tenkých platničiek. To nám umožňuje vytvárať malé a skladné zariadenia so širokou mierou funkcionality. Integrovaným obvodom musia byť prispôsobené aj rezistory – v prípade integrovaných obvodov hovoríme o SMD rezistoroch. Jedná sa o univerzálne rezistory dostupné v najpoužívanejších rozmeroch. SMD rezistory môžu byť stavané na rôzne hodnoty prístupného výkonu a zvyčajne pracujú s toleranciou 1 – 10 percent. Pokiaľ váš projekt vyžaduje čo najpresnejšie rezistory, dostupné sú aj presné SMD rezistory s toleranciou 0,1 percent, širším prevádzkovým teplotným rozsahom a nižšími zmenami odporu vplyvom teploty.

Uhlíkové verzus metalizované rezistory

Základným typom rezistorov sú jednoduché uhlíkové THT rezistory, ktoré sú vhodné do obvodov, kde maximálny výkon, šum a teplotná stabilita rezistora nie sú kľúčové parametre. Naopak, ak sú tieto hodnoty vo vašej oblasti pôsobenia kľúčové, vhodným riešením budú metalizované THT rezistory, ktoré sú síce o niečo drahšie, svoju vyššiu obstarávaciu cenu však kompenzujú výrazne lepšími parametrami teplotnej stability, šumu, prístupného výkonu, či tolerancie. Do obvodov zaťažovaných vysokými prúdmi a napätiami sú dobrou voľbou výkonové rezistory, ktoré vďaka odolnej konštrukcii, prípadne chladičovému puzdru, odolávajú aj vysokým hodnotám výkonu v obvode. Pre najprecíznejšie zariadenia, akými sú napríklad high-end audio zosilňovače, sú k dispozícii audio rezistory, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a presnosťou.

Ak do vášho projektu potrebujete jeden zo spomínaných druhov rezistorov, prípadne iný kvalitný rezistor, širokú ponuku rezistorov rôznych typov prináša distribútor Transfer Multisort Elektronik. Tak vyberte si tie správne rezistory z ponuky spoločnosti TME aj vy!

Share this article

Facebook Comments