Zdravotné problémy nespôsobuje klimatizácia ako taká, môže ich však spôsobiť jej nesprávne používanie alebo zle zvolená klimatizácia. Zopakujeme často opakované, že rozdiel teplôt interiér / exteriér by nemal byť väčší ako 5°C – 6°C. V prípade, ak často prechádzame medzi prostrediami, by mal byť rozdiel teplôt ešte nižší.

Nevhodne zvolená klimatizácia hlavne – máme na mysli výkonovo poddimenzovanú, vplýva negatívne na prostredie neustálym chodom v maximálnom výkone, čo vedie k vyššiemu prúdeniu vzduchu. V prípade, ak je umiestnená v blízkosti človeka, môže ho “ofúknuť”.

Čistenie klimatizácií

Je potrebné klimatizácie do bytu čistiť? Ak áno, ako často? Súčasťou každej dobrej klimatizácie je ľahko prístupný a demontovateľný prachový filter. Doporučuje sa ho vyčistiť prúdom vody každé 3 mesiace. V prípade náročného prostredia aj častejšie. Ide však o veľmi jednoduchý úkon. Okrem toho je doporučené 1 x za rok objednať čistenie klimatizácie u odbornej firmy a budete mať istotu, že Vaše zariadenie funguje správne a nie je zdrojom baktérií a plesní. V rámci čistenia sa štandardne vykonávajú nasledovné veci:

Vonkajšia jednotka:

  • čistenie výmenníka jednotky tlakovou vodou alebo stlačeným vzduchom
  • kontrola tlaku chladiva v okruhu
  • kontrola elektrického zapojenia

Vnútorná jednotka:

  • čistenie filtrov
  • dezinfekcia výparníka
  • skúška odtoku kondenzátu

Facebook Comments