Chcete sa v septembri pred školiteľom ukázať ako ten najvzornejší študent? Využite letné mesiace zodpovednejšie ako vaši spolužiaci. Pripravte si všetky dáta pre terénny výskum pre vašu záverečnú prácu. Aké výhody z toho pramenia a čo všetko vám terénny výskum prinesie?

Na forme nezáleží

Je jedno, či je súčasťou vášho terénneho výskumu k záverečnej práci laboratórny pokus, zbieranie vzoriek z prírody alebo vypracovanie rozhovorov s ľuďmi na ulici. Všetky formy zbieranie dát sa dajú pohodlnejšie a bez stresu uskutočniť práve v lete. Podobný čas na tieto aktivity sú aj vianočné sviatky, vtedy sa však pripravujeme práve na zimné skúškové.

Spracujte dáta efektívnejšie

V lete si môžete všetky potrebné údaje pre vašu prácu nielen zozbierať, ale aj spracovať. Dostatok času, žiadne prednášky a žiadne učenie na skúšky vám dovolia detailnejšie premyslieť zapracovanie všetkých informácií do vašej práce.

Využite dopravu zdarma

Pri získavaní dát do vašej záverečnej práce budete musieť často cestovať – či už do labáku, do iných miest alebo na druhý koniec krajiny. V takomto prípade využite jednu z mála výhod študentov – a to práve cestovanie zadarmo. V lete sa nemusíte báť preplnených vlakov či nedostatku lístkov. Terénny výskum a zber dát vás tak nemusí stáť ani cent.

Prekvapte školiteľa na prvej konzultácii či seminári

Väčšina školiteľov od študentov očakáva, že cez leto si na písanie diplomovej práce ani len nespomenú. Predstavte si, ako sa váš vedúci práce zatvári, keď mu donesiete zozbieranú databázu údajov, spracované výsledky a 10 nových strán vo vašej práci. Po takomto šoku si o vás urobí úplne inú mienku, nezabudne to spomenúť kolegom a pri obhajobe sa na vás budú pozerať inými očami – ako na svojho kolegu, ktorý venuje výskumu aj svoj voľný čas počas posledných letných prázdnin.

 

Facebook Comments