Bývate už nejaký ten rok v rodinnom dome a ešte ste si nedali vyčistiť kanalizáciu a ani odkvapy? Robíte chybu. Na tieto časti stavby sa zabúda napriek tomu, že môžu spôsobiť vznik havárie. Napríklad kanalizácia sa používaním zanáša a zanesené predmety dokážu v potrubí zapríčiniť tvorbu trhlín.

Pozor na svojpomocnú výstavbu trativodu

Pri výstavbe domu sa mnohí ľudia snažia ušetriť, a preto sa pustia do rôznych prác svojpomocne. Ide napríklad o výstavbu trativodu. Výstavba trativodu je na prvý pohľad jednoduchá práca, ale v budúcnosti môže kvôli neodbornej inštalácii znamenať haváriu potrubia. Zle napojené rúry, deformácie a nevhodne zvolené materiály zapríčinia upchatie kanalizácie a pretrhnutie plášťa potrubia. Nešetrite na nesprávnom mieste a spoľahnite sa na inštalatérske firmy, ktoré dokážu zabezpečiť kompletnú montáž kanalizácie. Pozor na to, aby išlo o spoločnosť, ktorá zrealizuje celý proces t.j. výkopové práce, vysypanie vsakovacích materiálov a samotnú inštaláciu potrubia. Odborníci si poradia nielen s výberom odolných materiálov, ale aj s vyspádovaním celého kanalizačného systému.

Prečo a ako čistiť kanalizácie a odkvapy

V úvode sme spomínali, že kanalizácia je citlivá na usádzanie nečistôt. Upchať ju dokážu rôzne predmety. Predovšetkým zvyšky toaletného papiera a tukové sedimenty. Kanalizácia, ktoré vedie cez záhradu znáša tiež riziko prerastenia koreňmi rastlín. Následky sú zrejmé. Na potrubí vzniknú trhliny a vo finále potrubie praskne. Čistenie kanalizácie by malo byť súčasťou revíznych prác. Na realizáciu týchto prác si zavolajte firmu, ktorá sa postará o vyčistenie kanalizácie a vykoná tiež čistenie dažďových zvodov. Možno si poviete, že čistenie odkvapov je zbytočné. Ale aj dažďové zvody sa časom zanesú, a to hlavne konármi, lístím a trusom vtákov. Ak nebudete odkvapy čistiť, tak sa budú postupne upchávať, vznikne v nich korózia a rúra praskne. Po vyčistení rôznymi metódami (napríklad tlakom) je nutný monitoring potrubia, aby sa preveril jeho stav a skontrolovali výsledky čistenia. Nenechajte si čistenie týchto častí stavby na poslednú chvíľu. Mohlo by sa stať, že by ste museli privolať havarijnú službu. V prípade, že predsa len príde k havárii potrubia, odporúčame obyvateľom hlavného mesta a jeho okolia privolať firmu havarijná služba voda a kanalizácia Bratislava Vortech. Zaručene bude spokojní so službami, servisom, prístupom i cenami všetkých inštalatérskych prác.

 

 

 

Facebook Comments