Ako ukázali výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl u nás, najlepšie vrámci hodnotenia obstáli niektoré vysoké školy v Bratislave, konkrétne Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave, ďalej Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.

Tieto výsledky odprezentoval sám minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

Zdá sa teda, že ak si vyberiete štúdium na jednej z vyššie spomenutých vysokých škôl, neoľutujete.

 

A ktoré vysoké školy si radšej nevyberajte?         

Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sú ohrozené tým, že možno prídu o titul univerzity. Podľa slov ministra školstva, pri týchto vysokých školách univerzitného typu je veľmi vysoký predpoklad, že ak do jedného roka od doručenia výsledkov komplexnej akreditácie u nich nedôjde k náprave, titul univerzita im bude odňatý. Prísne kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a iba tesne nad hranicou úspešnosti sa ocitla Ekonomická univerzita v Bratislave.

Tak čo, študujete na jednej z týchto vysokých škôl? V prípade, že sa len na vysokoškolské štúdium chystáte, nebolo by zrejme na škodu poobzerať sa radšej inde, čo tak pozitívne hodnotená Vysoká škola Sládkovičovo či iné zaujímavé vysoké u nás?

 

Najväčšie problémy slovenských vysokých škôl

Vo všeobecnosti je veľkým problémom na slovenských vysokých školách nedostatočná publikačná činnosť doktorandov a tiež množstvo tzv. lietajúcich profesorov, ktorí behajú z univerzity na univerzitu, pričom bol už nejedenkrát spochybnený takýto spôsob výučby.

Nečudo, že rozlietaní profesori si neraz ani nevšimnú, že im študenti podsunú neoriginálne bakalárske práce na stiahnutie, ktoré si zadovážili z voľne prístupných internetových zdrojov. Stačí len menšia úprava takejto práce a už ju nie je možné považovať za plagiát, i keď riziko zhody je i tak pomerne vysoké.

Tak či onak, mali by sme si vyberať vysoké školy, na ktorých štúdium nás čo možno najviac obohatí a neostane nám z nich len bezcenný diplom bez reálnej možnosti uplatniť sa v praxi. Vyberajte preto nanajvýš uvážlivo, aj z prihliadnutím na výsledky nedávnej komplexnej akreditácie vysokých škôl na Slovensku.
Autorské právo: rawpixel / 123RF Reklamní fotografie

Facebook Comments