Každý, kto má pred sebou náročnú skúšku, akou nepochybne vypracovanie bakalárskej práce je, by sa mal na ňu náležite a so všetkou vážnosťou predpripraviť. Nech samotný proces  písania prebehne bez komplikácií, a najmä správne a v súlade s normami príslušnej univerzity.

Ponúkame Vám preto stručný prehľad, čo všetko obnáša písanie bakalárky a na čo rozhodne nezabudnite.

Téma bakalárskej práce

Celkom na začiatku je potrebné vybrať si tému bakalárskej práce. Mala by to byť téma, ktorá Vás zaujíma, o ktorej čo-to viete, je k nej dostatok relevantných zdrojov, ku ktorým máte prístup a tiež si veríte, že ju dokážete rozvinúťť na požadovaných 30 aj viac strán, ktoré má každá bakalárska práca mať.

Ďalšia vec je zohľadniť, u koho budete danú prácu konzultovať, teda kto bude Vaším školiteľom. Neraz práve pedagógovia zadávajú témy a študenti si na základe nich vyberú aj školiteľa. Zvážte, akým smerom sa vyberiete Vy a podľa čoho sa budete rozhodovať.

Cieľ a metodika práce

Mať cieľ práce je doslova nevyhnutnosť, veď od toho sa odvíja celá Vaša práca na bakalárke. Snaha dokázať či vyvrátiť nejaké tvrdenia či skutočnosti, to býva najčastejším cieľom záverečných prác, pričom dôležité je tiež zvoliť si na to adekvátnu metodiku práce.

Zdroje v bakalárke

V momente, kedy ste si ujasnili tému, cieľ aj metodiku, akú využijete vo Vašej bakalárke, prichádza rad na zdroje. Keďže sú bakalárske práce vo väčšej miere najmä teoretické, je veľmi dôležité naučiť sa správne rešeršovať a využívať odborné literárne zdroje.

Osnova bakalárskej práce

Osnova je pre vypracovanie bakalárky mimoriadne podstatná, je to totiž plán práce. Zhotovte si ju preto ešte predtým, ako začnete zhromažďovať materiály. Verte nám, že vďaka prehľadnej a stručnej osnove budete mať lepší prehľad, aké informácie vlastne potrebujete a nebudete strácať drahocenný čas.

Prieskum v bakalárskej práci

Hoci je bakalárka predovšetkým o teórii a správnej práci so zdrojmi a citáciami, niekedy dôjde aj na prieskum. Niektoré témy si skrátka vyžadujú potvrdenie, respektíve vyvrátenie  v praxi. Zväčša sa prieskum uskutočňuje formou dotazníka, prípadne ankety. Ešte predtým, ako vypracujete svoje dotazníky či anketové otázky si však ujasnite, čo chcete skúmať a aké sú Vaše možnosti. Nech predídete zbytočným problémom či nedorozumeniam zo strany respondentov.

Už „len“ obhájiť

Čo si budeme nahovárať, predpríprava aj samotná tvorba záverečnej práce je náročný proces, ale dokončením práce sa to zďaleka nekončí. Prichádza na rad jej tlač, viazanie, dodanie bakalárskej práce na príslušnú katedru, pričom sa odovzdáva vždy v dvoch kópiách a následne najobávanejší okamih všetkých študentov – obhajoba bakalárky.

O tom, ako sa na ňu čo najsvedomitejšie pripraviť a ako ju zvládnuť bez komplikácií, zasa niekedy nabudúce.
Autorské právo: prometeus / 123RF Reklamní fotografie

Share this article

Facebook Comments