Písanie diplomovej práce dá zabrať asi každému študentovi. Bez ohľadu na dôslednú predprípravu aj znalosť témy všetci skôr či neskôr narazíme na problém, s ktorým potrebujeme pomôcť. Či je to konzultácia ohľadne tvorby a formátovania samotného textu, pochybnosti o tom, ako správne citovať a parafrázovať alebo sa zaseknete pri preklade abstraktu do cudzieho jazyka. Obzvlášť preklad do angličtiny či iného jazyka nie je vôbec jednoduchý, najmä, keď sa jedná o text odborný, akým záverečná práca nepochybne je. Našťastie, existujú možnosti, ako si pomôcť…

Čo je to korektúra?

Jazyková korektúra je vyhľadávanie chýb v texte a ich označenie na opravu. Textová korektúra je realizovaná buď na počítači, kedy sa do textu vpisujú poznámky, alebo ide už o korektúru vytlačeného textu. V danom prípade slúžia na vyznačenie chýb špeciálne korektorské značky.

Ktorý text si vyžaduje korektúru?

Zrejme každý, na ktorom nám záleží a má byť verejne prezentovaný, prípadne ho bude niekto čítať a hodnotiť. Do tej druhej skupiny bez pochýb patrí aj záverečná práca, čo znamená, že korektúry textu by nemali byť cudzie ani študentom.

Či už bakalárska alebo diplomová práca sú práce odborného charakteru, čo si vyžaduje osobitný prístup k ich tvorbe. Nielen, čo sa formátovania textu týka, záverečná práca má totiž presne danú štruktúru aj členenie, dokonca i počet normostrán, ktoré musí študent popísať. Zvyčajne je to od 40 do 60 strán originálneho textu, čo je, ako isto uznáte, veľa aj pre skúseného pisateľa, nieto ešte pre mladého človeka, ktorý sa s podobným typom práce stretáva vôbec po prvýkrát. Nakoľko je diplomovka a jej úspešné zvládnutie (t.j. napísanie) prvým, veľmi podstatným krokom na ceste k vytúženému titulu a ukončeniu druhého stupňa vysokoškolského štúdia, neradno prácu na nej podceniť.

Cenná pomoc

Aj preto sa odporúča nielen úzka spolupráca so školiteľom, ktorý študenta usmerňuje počas celého procesu tvorby diplomovej práce, ale spoľahnite sa na skúsenejších aj v prekladaní časti vašej diplomovej práce (zvyčajne je povinné preložiť do jedného cudzieho jazyka časť diplomovky zvanú abstrakt, ale môže byť toho pokojne aj viac) či korektúrach celého textu.

Podceniť tvorbu diplomovej práce by bola veľká škoda, vaša škoda, pretože pri danom texte viac ako kdekoľvek inde platí, že forma je minimálne rovnako dôležitá ako samotný obsah (ak nie viac).

Urobiť zbytočné chyby – gramatické, štylistické alebo pri preklade zo slovenčiny do angličtiny, dnes už našťastie nemusíte. Spoločnosť Aspena.sk vie pomôcť  ako s profesionálnymi prekladmi, tak i s korektúrami, ktoré zabezpečí rodený hovoriaci. Dôraz tu kladú predovšetkým na presnosť, faktickú správnosť a zrozumiteľnosť.

Uznajte, že by bola veľká chyba nevyužiť služby profesionálov, vďaka ktorým bude vaša záverečná práca skutočne odborným textom na úrovni.

 

 

© Focus Pocus LTD / Dollar Photo Club

Facebook Comments